Nove subvencije za sončno elektrarno 2024

V mesecu aprilu 2024 je Borzen objavil nov javni poziv, v sklopu katerega je bila sprejeta odločitev za zagotovitev nove subvencije za sončno elektrarno 2024. Sredstva so nepovratna in veljajo za naložbe v sončne elektrarne z baterijskimi hranilniki ali brez v letošnjem letu.

Višina nove subvencije za sončno elektrarno 2024

Za podporo projektov samooskrbnih sončnih elektrarn za fizične osebe je po sistemu NET metering na voljo kar 14 milijonov evrov, subvencije pa so na voljo tudi za naprave z baterijskim hranilnikom.

Višina nepovratne spodbude je odvisna od priključne moči naprave za samooskrbo z električno energijo, pri čemer se razlikuje glede na prisotnost ali odsotnost hranilnika električne energije in v grobem znaša:

  • Za 1KW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom je na voljo 500€, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe.
  • Za 1KW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo brez baterijskega hranilnika je na voljo 50€, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe.

in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

*Priznani stroški naložbe, vključno z DDV, so stroški nakupa naprave za samooskrbo z električno energijo brez ali z baterijskim hranilnikom električne energije, stroški montaže naprave za samooskrbo z električno energijo brez ali z baterijskim hranilnikom električne energije in zagona sistema ter stroški pripadajočih električnih inštalacij in opreme, priprave in izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

 

Subvencije za sončno elektrarno 2024

 

Kdo se lahko prijavi?

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in:

  • lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo (v nadaljnjem besedilu: lastnik), ali
  • etažni lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo, ali
  • družinski član lastnika ali solastnika zemljišča, na katerem stoji stavba ali posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo.

 

Kako do subvencije za sončno elektrarno v letu 2024?

1. Do subvencije za sončno elektrarno s podjetjem Sontro

Vsem strankam, ki se odločijo za storitev na ključ uredimo tudi ustrezno dokumentacijo za subvencijo.

  • Vsi, ki ste pri nas že v postopku izgradnje sončne elekrarne po shemi NET metering, v podpis prejmete ustrezno Pooblastilo, s katerim bomo lahko uredili celotno dokumentacijo za pridobitev ustrezne subvencije v vašem imenu.
  • Tisti, ki se boste za izgradnjo sončne elektrarne po shemi NET metering za nas odločili sedaj, pa boste Pooblastilo prejeli skupaj z ostalo pogodbeno dokumentacijo. Ker so sredstva omejena, vam priporočamo, da povpraševanje pošljete čim prej.

2. Kako do subvencije za sončno elektrarno samostojno?

Vloge za pridobitev sredstev je mogoče oddati preko spletne aplikacije od 15. aprila 2024 od 8. ure dalje. Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu oddaje do 1. aprila 2025 ali porabe sredstev, zato je priporočljivo, da svojo vlogo oddate čim prej.

Če potrebujete svetovanje ali pomoč pri pripravi dokumentacije za prijavo na razpis, se lahko obrnete na nas na e-naslov [email protected].

 

Kdaj bodo subvencije za sončne elektrarne po novi shemi na voljo?

Pričakujemo, da bodo subvencije za podporo projektov samooskrbnih sončnih elektrarn za fizične osebe po novi obračunski shemi na voljo v prihodnjih mesecih, kot so objavljene informacije na spletni strani Borzena. Če razmišljate o izgradnji lastne sončne elektrarne, zaupajte našim strokovnjakom in omogočite, da začnemo postopek pridobivanja subvencije takoj, ko bodo na voljo.

Naša storitev izvedbe sončne elektrarne na ključ vam ob pridobitvi subvencije za sofinaciranje zagotavljajo tudi:

  • Večjo dostopnost investicije v obnovljive vire energije,
  • Večjo energetsko neodvisnost,
  • Hitrejšo vračilno dobo investicije.

 

Zaključek

Začnite svojo pot k energetski samozadostnosti že danes: izpolnite spletni obrazec in prejmite brezplačno in neobvezujočo informativno ponudbo, ki vam bo pomagala do energetske neodvisnosti in prihrankov na dolgi rok.

Če razmišljate o prehodu na sončno energijo, je ta razpis odlična priložnost za pridobitev finančne podpore. Ne odlašajte in izkoristite priložnost za učinkovito izkoriščanje obnovljivih virov energije ter prihranek pri stroških električne energije.

 

Sontro - Informativna ponudba

 

Delite s prijatelji: