Kaj je toplotna črpalka in kako deluje?

Toplotna črpalka

Toplotna črpalka je naprava, ki prenaša toploto iz enega prostora v drugega s pomočjo termodinamičnega cikla. Glavno načelo delovanja toplotne črpalke je izkoriščanje naravne sposobnosti toplote, da se premika iz območja z nižjo temperaturo v območje z višjo temperaturo.

Najpogostejša vrsta toplotne črpalke je zračna toplotna črpalka, ki izkorišča toploto iz okoliškega zraka. Delovanje zračne toplotne črpalke je podobno delovanju hladilnika, le da se proces obrne. Namesto odvajanja toplote iz notranjosti prostora, toplotna črpalka iz okolice zajema toploto in jo prenaša v notranjost prostora.

 

Sontro - Vrste toplotnih crpalk

 

Kako toplotna črpalka deluje?

Delovanje toplotne črpalke je zelo podobno načinu delovanja hladilnika ter klimatske naprave, vendar v obratni smeri.

S pomočjo medsebojne odvisnosti med tlakom, volumnom plina in temperaturo, toplotna črpalka omogoča ogrevanje doma. Zmanjšanje tlaka plina povzroči zmanjšanje temperature, medtem ko zvišanje tlaka plina povzroči povišanje temperature.

 1.  Hladilno sredstvo: Toplotna črpalka uporablja posebno hladilno sredstvo, ki kroži v zaprtem sistemu. Najpogosteje se uporabljajo fluorirani plini, kot je na primer freon.
 2. Uparjalnik: Zunanji uparjalnik toplotne črpalke zajema toploto iz okolice (zraka, vode ali tal) in s tem povzroči izhlapevanje hladilnega sredstva. Toplota iz okolice preide v hladilno sredstvo, ki se spremeni iz tekočega v plinasto stanje.
 3. Stiskalnik: Plinasto hladilno sredstvo se stisne s pomočjo kompresorja, kar povzroči povečanje temperature. Stiskanje plina poveča energijo molekul in dvigne temperaturo hladilnega sredstva na višjo raven.
 4. Tovarna toplote: Ogrevan del sistema, imenovan tovarna toplote, je odgovoren za oddajanje toplote v notranjost prostora. Medtem ko se stisnjeni plin prenaša skozi tovarno toplote, oddaja toploto in se ohlaja.
 5. Izparilnik: Po oddaji toplote v notranjost prostora se ohlajeno hladilno sredstvo vrne v uparjalnik, kjer preide iz plinastega v tekoče stanje.
 6. Ekspanzijski ventil: Tekoče hladilno sredstvo prehaja skozi ekspanzijski ventil, ki zmanjšuje njegov pritisk in temperaturo. Hladilno sredstvo se pripravi za ponovno vstopanje v uparjalnik, da začne nov cikel prenosa toplote.

 

Sontro - kako toplotna crpalka deluje.png

 

Kakšno toplotno črpalko izbrati?

Pri izbiri toplotne črpalke je pomembno upoštevati več dejavnikov.

Tukaj je nekaj ključnih vidikov, ki jih je treba upoštevati pri izbiri toplotne črpalke:

 • Vrsta toplotne črpalke
  Obstajajo različne vrste toplotnih črpalk, kot so zrak-voda, voda-voda, zemlja-voda. Odločitev temelji na razpoložljivosti virov toplote in potrebah vašega sistema.
 • Velikost in zmogljivost
  Pomembno je izbrati toplotno črpalko, ki je ustrezne velikosti in zmogljivosti za ogrevanje ali hlajenje vašega prostora. To vključuje oceno toplotne izgube ali dobička prostora ter potrebe po topli vodi.
 • Energetska učinkovitost
  Preverite energetsko oznako in koeficient učinkovitosti (COP) toplotne črpalke. Višji COP pomeni večjo učinkovitost in nižje obratovalne stroške.
 • Lokacija in okoljski pogoji
  Upoštevajte geografsko lokacijo, podnebne pogoje ter razpoložljivost virov toplote, kot so zrak, voda ali zemlja. To bo vplivalo na izbiro ustrezne vrste toplotne črpalke.
 • Zanesljivost in garancija
  Preverite ugled proizvajalca in preverite, ali ponuja ustrezno garancijo za toplotno črpalko. Zanesljivost in vzdržljivost sta pomembna faktorja pri dolgoročnem delovanju toplotne črpalke.
 • Stroški
  Upoštevajte tako nakupne stroške toplotne črpalke kot tudi dolgoročne obratovalne stroške, vključno s stroški vzdrževanja, električno energijo in morebitnimi potrebnimi nadgradnjami sistema.

Pri izbiri toplotne črpalke je smiselno se posvetovati s strokovnjaki ali ponudniki, ki imajo izkušnje s toplotnimi črpalkami ter so seznanjeni z lokalnimi pogoji in predpisi. Skrbno preučite možnosti, primerjajte ponudbe in izberite toplotno črpalko, ki najbolje ustreza vašim potrebam, okolju in proračunu.

Sontro - Vrste toplotnih crpalk 1

Vrste toplotnih črpalk

Obstajajo več vrst toplotnih črpalk, med katerimi so najpogostejše:

1. Toplotne črpalke zrak-voda (Air-to-Water)

Najpogostejša izbira toplotnih črpalk. Primerna za vsak dom.

Toplotna črpalka zrak-voda je vrsta toplotne črpalke, ki izkorišča zunanji zrak kot vir toplote in ga pretvori v toploto za ogrevanje vode. Deluje na osnovi termičnega cikla, pri katerem se zunanji zrak uporablja kot naravni toplotni vir.

Delovanje toplotne črpalke zrak-voda temelji na principu izmenjave toplote med notranjim in zunanjim okoljem.

Sestavljena je iz naslednjih ključnih komponent:

1. Zunanja enota: Vključuje ventilator, ki zajema zunanji zrak, in kompresor, ki stisne hladilni plin.
2. Notranja enota: Vključuje izmenjevalnik toplote (uparjalnik), ki prenaša toploto na vodo ali ogrevalni sistem.

Proces delovanja toplotne črpalke zrak-voda je naslednji:

 1. Ventilator v zunanji enoti zajema zunanji zrak in ga usmeri proti uparjalniku (izmenjevalniku toplote).
 2. Hladilni plin v notranji enoti kroži skozi uparjalnik, kjer se segreje zaradi izmenjave toplote z zrakom.
 3. Segreti hladilni plin se stisne s pomočjo kompresorja, pri čemer se poveča njegova temperatura.
 4. Visokotemperaturni plin se nato preko kondenzatorja preda toploto vodi ali ogrevalnemu sistemu.
 5. Ohlajeni hladilni plin se sprosti v notranjost in začne ponovni cikel.

Prednosti toplotne črpalke zrak-voda vključujejo:

 1. Enostavna namestitev: Ni potrebno vrtanje vrtinca ali nameščanje zemeljskega vira.
 2. Ni potrebe po gorivu: Toplotna črpalka zrak-voda ne potrebuje goriva za delovanje, kar pomeni, da ni emisij ogljikovega dioksida na mestu uporabe.
 3. Energijska učinkovitost: Toplotne črpalke zrak-voda lahko dosežejo visok izkoristek, saj izrabljajo obstoječo toploto v zraku.
 4. Uporaba obnovljivega vira: Zrak je obnovljiv vir toplote, ki je vedno na voljo.

Pomembno je upoštevati, da je učinkovitost toplotne črpalke zrak-voda odvisna od različnih dejavnikov, kot so zunanja temperatura, izolacija objekta in temperaturne potrebe ogrevanja vode. Prav tako je treba upoštevati morebitne omejitve, kot je hrupnost ventilatorja

2. Toplotne črpalke voda-voda (Water-to-Water)

Toplotna črpalka voda-voda je vrsta toplotne črpalke, ki izkorišča podtalnico ali vodo iz drugih virov kot vir toplote in ga pretvori v toploto za ogrevanje prostorov ali ogrevanje vode. Ta vrsta toplotne črpalke se pogosto imenuje tudi geotermalna toplotna črpalka.

Delovanje toplotne črpalke voda-voda temelji na izmenjavi toplote med vodo v viru toplote (npr. podtalnica) in vodo v ogrevalnem sistemu.

Sestavljena je iz naslednjih ključnih komponent:

 1. Vir toplote: To je voda iz podtalnice ali drugih virov, ki ima stabilno temperaturo skozi celo leto.
 2. Vstopni izmenjevalnik toplote: Voda iz vira toplote se preko izmenjevalnika toplote (spirale) prenese na hladilni plin.
 3. Kompresor: Stisne hladilni plin in poveča njegovo temperaturo.
 4. Izstopni izmenjevalnik toplote: Segreti hladilni plin preko izmenjevalnika toplote prenese toploto na ogrevalni sistem ali sanitarno vodo.
 5. Ekspanzijski ventil: Zmanjša tlak in temperaturo hladilnega plina, pri čemer se pripravi za ponovni vstop v vstopni izmenjevalnik toplote.

Proces delovanja toplotne črpalke voda-voda je podoben procesu toplotne črpalke zrak-voda, vendar se v tem primeru izmenjava toplote odvija med vodo v viru toplote in vodo v ogrevalnem sistemu.

Prednosti toplotne črpalke voda-voda vključujejo:

 1. Visoka učinkovitost: Toplotne črpalke voda-voda imajo visok izkoristek, saj izkoriščajo relativno konstantno temperaturo podtalnice ali vode iz drugih virov.
 2. Okolju prijazno delovanje: Uporaba obnovljivega vira toplote (podtalnica ali voda) zmanjšuje emisije ogljikovega dioksida.
 3. Dolga življenjska doba: Zaradi konstantne temperature vode je obremenitev na kompresorju in drugih komponentah manjša, kar podaljšuje življenjsko dobo toplotne črpalke.
 4. Ni omejenost zunanje temperature: Toplotna črpalka voda-voda je manj odvisna od zunanje temperature, kar omogoča bolj stabilno in zanesljivo ogrevanje.

Vendar pa je pri namestitvi toplotne črpalke voda-voda potrebno ustrezno oceniti razpoložljivost vira vode, ki je lahko omejena na določenih lokacij

3. Toplotne črpalke zemlja-voda (Ground-to-Water)

Toplotna črpalka zemlja-voda je vrsta toplotne črpalke, ki izkorišča geotermalno energijo zemlje za ogrevanje in hlajenje stavb. Deluje tako, da izkorišča stalno temperaturo tal, ki se običajno giblje med 8 °C in 15 °C, tudi če je zunanja temperatura zelo nizka.

Postopek delovanja toplotne črpalke zemlja-voda je naslednji:

 1. V zemlji se položi zemeljski kolektor ali se vrtajo zemeljski vrtinci. Kolektor je sistem cevi, ki so zakopane v tla na določeni globini, medtem ko so zemeljski vrtinci globoki vrtinski vodi, ki se vrtijo v zemlji.
 2. Tekočina, običajno mešanica vode in protizmrzovalnega sredstva, kroži skozi zemeljski kolektor ali vrtine in absorbira toploto iz tal.
 3. Toplota se prenese v hladilno sredstvo (običajno hladilno sredstvo na osnovi fluora, kot je freon), ki kroži v črpalki.
 4. Hladilno sredstvo se stisne, kar dvigne njegovo temperaturo.
 5. Povišana temperatura hladilnega sredstva se nato prenese na sistem ogrevanja v stavbi (kot je talno ogrevanje ali radiatorji) ali pa se uporabi za proizvodnjo tople vode.
 6. Po prenosu toplote se hladilno sredstvo sprosti, ohladi in ponovno prehaja skozi zemeljski kolektor ali vrtine, kjer se spet ogreje s toploto iz tal.

Prednosti toplotne črpalke zemlja-voda vključujejo visoko energetsko učinkovitost, trajnostno izkoriščanje geotermalne energije, zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida in dolgo življenjsko dobo. Vendar pa je treba upoštevati tudi stroške namestitve in morebitne omejitve glede dostopnosti zemljišča za postavitev zemeljskega kolektorja ali vrtinca.

Toplotne črpalke zrak-zrak (Air-to-Air)

Toplotne črpalke zrak-zrak, znane tudi kot toplotne črpalke zrak-zrak, izkoriščajo toploto iz zunanjega zraka in jo prenašajo na notranji zrak stavbe za ogrevanje ali hlajenje. Te črpalke delujejo s pomočjo hladilnega cikla, ki vključuje kompresor, uparjalnik, kondenzator in uparjalnik.

V ogrevalnem načinu, toplotna črpalka zrak-zrak črpa toploto iz zunanjega zraka, jo poveča z uporabo kompresorja in jo oddaja v notranji zrak stavbe. Ta proces omogoča učinkovito ogrevanje prostorov, tudi pri nizkih temperaturah.

V načinu hlajenja, toplotna črpalka obrne postopek in odvzame toploto iz notranjega zraka stavbe ter jo oddaja v zunanji zrak. Ta postopek omogoča učinkovito hlajenje prostorov.

Prednosti toplotnih črpalk zrak-zrak vključujejo relativno enostavno namestitev, saj ne zahtevajo izkopavanja ali vrtanja. Prav tako so običajno cenejše od drugih vrst toplotnih črpalk. Poleg tega so te črpalke prilagodljive in jih je mogoče uporabiti tako za ogrevanje kot za hlajenje.

Pomembno je upoštevati, da so toplotne črpalke zrak-zrak najbolj primerne za podnebja z zmernimi temperaturami, saj lahko pri zelo nizkih temperaturah izgubijo nekaj učinkovitosti. Prav tako je treba upoštevati hrup, ki ga ustvarjajo zunanje enote, če so nameščene blizu bivalnih prostorov.

Zaključek

Pri izbiri vrste toplotne črpalke je treba upoštevati razpoložljivost virov toplote (kot so zrak, voda ali zemlja), podnebne pogoje, lokacijo stavbe in potrebe ogrevalnega sistema. Vsaka vrsta črpalke ima svoje prednosti in omejitve, zato je smiselno posvetovati se s strokovnjakom, da izberete najbolj primerno vrsto toplotne črpalke za vaše potrebe.

Delite s prijatelji: